17/06/2018

Anadolu'nun Sahiplerİ: Turukku

1. Bölüm

Anadolu'daki ÖN-TÜRKLER'den neden söz edilmiyor?

Türkler ve ataları Ön-Türkler binlerce yıldır Orta Asya'dan Anadolu'ya akmışlardır.Türkiye sınırları içerisindeki Ön-Türk Uygarlığı dönemine ait kaynak,anıt ve belgeleri fotoğrafları ile sunacağız.

Türkiye'deki Öntürkler veyaz Batılıların tabiriyle Proto-Türkler tarafından,hem de Ön-Türk yazısı ile yazılmış onlarca yazıt ve kaya bulunmaktadır.Bu yazıtlar Ön-Türk alfabesi ile Ön-Türkçe yazılmıştır.Bunların çoğu araştırmacı Kâzım Mirşan tarafından geçtiğimiz yıllarda okunmuştur.Ayrıca binlerce kaya resmine rastlanmış,fotoğrafları çekilmiş Türk Dünyası Araştırmalaarı Vakfı Tarih Dergisinde yayınlanmıştır.

Ancak bunlar halkımıza duyurulmamıştır.Veya belli nedenlerden dolayı bu bilgilerin halka ulaşması engellenmiştir.Acaba Neden?Dosyanın içinde bu çok önemli bilgileri teker teker sizlere sunacağız...

"Genel olarak Türk Tarihinin kaynakları arasında Çin İmparator günlükleri,Arap ve Fars kaynakları,resim,şekil ve damgalar,yazıtlar ve arkeolojik bulgular en önemlileri olarak yer almaktadır."(1)

1675 yılında Çine giden Rus elçi Nicolaie Milescu Yenisey Yazıtlarından söz etmiştir.Orhun Anıtları 18 Temmuz  1889'da Nikolay Mihalyoviç Yadrintsev tarafından saptanmıştır.Danimarkalı Wilhelm Thomsen tarafından okunmuştur ve 1894'de yayınlanmıştır.(2)

Esasen Taş Devrine uzanan Ön-Türk uygarlığı ile ilgili bu önemli araştırmaların çoğunu 19. Yüzyılda Avrupalı bilim adamları yapmıştır.Özellikle Radloff'un Türkoloji ile ilgili çalışmaları ve yayınları,"19. yüzyılda Türklüğe ilişkin önemli bir kültür akımı olarak "Turcophylia" yani "Türkseverlik" karşımıza çıkmaktadır.Avrupa'da özellikle Fransa'da yaygın olan bu akımın özünde,Avrupalı kültür ve sosyete çevrelerinin Türk elişi ve dekoratif sanatlarına,Avrupalı ressamların Türk yaşamı ve tarihi ile ilgili tablolarına,şair ve filozofların Türk ahlakını öven eserlerine heves ve merakından ileri geliyordu.(3)Bu akıma önem verenleer evlerinde bir Türk salonu veya bir Türk köşesi oluştururlardı.Umarız günümüzde zenginler ve büyük oteller böyle Türk köşeleri oluşturarak Türk kültürüne sahip çıkmaya çalışırlar.

Tarafsız Avrupalı bilim adamlarının 19. Yüzyılda Ön-Türk tarihi ile ilgili araştırmalarını yayınlamaları dünyaya duyurmaları Avrupa'nın bilim çevrelerinde büyük bir bilim aşkı ve belki de biraz Türkofiliya denen "Türkseverlik" modası ile oluşmuştur.Ancak bu bilgiler I. Dünya Savaşından sonra Avrupalı siyasilerin işine gelmemiştir.Türkleri Anadolu'dan Asya'ya sürme politikasına ters düşmüştür.Çünkü kazılardaki bulgular Türklerin binlerce yıldır Anadolu'da yaşadığını gösteriyordu.

21. Yüzyılın başında Anadolu'daki kadim Ön-Türk Uygarlığının önemi daha da artmaktadır.Ne yazık ki,örneğin Afyon yakınlarında Frigya Vadisi denen bölgedeki Yazılıkaya anıtının üzerindeki binlerce yıldır orada duran Ön-Türk alfabesi ile Ön-Türkçe yazılmış yazıları hala bilim(!)adamlarımız Batılı tarihçiler gibi "okunamamış bir yazı" veya okunamayan "olası bir pre-grekçe" diyerek geçiştirmektedirler.Son yıllarda bu yazıların Ön-Türkçe olduğu açıklandığı ve anlamı ileriki bölümlerde vereceğimiz gibi,artık bilindiği halde,mümtaz bazı tarihçiler(!)bu gerçekleri acaba neden görmezden gelmektedirler? Yanıtları ayrıntılı olarak kaynak göstererek siz değerli okurlarımıza sunacağız.

Ön-Türk Uygarlığının Önemi

1-Ön-Türk Uygarlığının Türkiye,KKTC,Azerbaycan,

Türkmenistan,Kazakistan,Özbekistan

,Kırgızistan,II. Dünya Savaşından beri Komünist Çin'in işgalinde bulunan Doğu Türkistan,Tacikistan,Rusya Cumhuriyetinde Özerk bölgelerde yaşayan,Balkanlarda,Orta Doğuda,Avrupa'da,Amerika'da ve Avustralya'da yaşayan tüm Türklerin,tüm Türklerin,tüm Türk boylarının ortak tarihinin temelidir.

2-Türk damgaları ile başlayan Türk alfabelerinin,Türk yazısının kaynağı Ön-Türk Uygarlığıdır.

3-Ön-Türk Uygarlığı Türk dili,Türkçe ve lehçeleri ile Türk kültürünün temelidir.

4-Ön-Türk Uygarlığu Türkiye'Nin binlerce yıldır dalgalar halinde Orta Asya coğrafyasından Anadolu'ya göçünü ispatlayan bir olgu olduğundan önemlidir.Anadolu binlerce yıldır Türklerin vatanıdır.1071 Malazgirt zaferi Türklerin Anadolu'ya son geliş tarihidir.Batılı Hristiyan tarihçiler ve Tanzimat'ın Frenkleşmeci,Batılaşmacı tarihçilerin dayanaksız olarak iddia ettiği gibi ilk gelişi değildir.

5-Türk Takvimi günümüzde 4657 yılına ulaştığına göre sadece bu takvim bile kesintisiz Türk ve Ön-Türk tarihinin önemini ortaya koymaktadır.

6-Türkleri binlerce yıldır yaşadığı Anadolu topraklarından söküp atma planı yapan yabancı odaklar Anadolu'daki Ön-Türk Uygarlığını gizleme çabası içinde tarih kitaplarımızdan bu bilgileri 1939'dan beri çıkartma çabasına girmişlerdir.

 

En bilinen son dönem Ön-Türkler olan Hunların yanında tarihi Çin yıllıklarında tarif edilen ve günümüze kadar hala sadece Çince adları ile tanılan bazı tarihi toplulukların da Ön-Türk olduğu düşünülür.Sırası gelmişken,eski Çinceyi öğrenip,orjinal Çin kaynaklarından Türklerin o dönemlere ait tarihini bize yansıtan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'ı da kutlamak ve alkışlamak isterim.

Prof.Dr. A. Zeki Velidi Togan'ın 1946 yılında yayınlanan "Umumi Türk Tarihine Giriş" adlı eserin 1. Cildinde Ön-Türk Uygarlığı ile ilgili,Türklerin binlerce yıldır Anadolu topraklarına süregelen göçleri anlatılmaktadır.

Ön-Türk yazıtları ile ve onların okunması ile ilgili Kazım Mirşan'ın son yıllarda yayınlanmış çok önemli çalışmaları vardır.Hitiler,Sümerler,Akatlar,Urartuluların Orta Asya Türk yurdundan gelen eski atalarımız

olduğu yüzlerce yabancı kaynaklara dayanılarak yazılmaktadır.

Bu tez ile Türk tarihi,Etiler,Sümerlerden başlatılmakta ve en eski uygarlıkların Türklerden

çıktığı ispat edillmektedir.(3)

Sümer dilindeki 320 kadar sözcük bugünkü Türkçe'mizde aynı anlama gelmektedir.

Bu gerçek birçok yabancı bilim adamı tarafından doğrulandığına göre Türk Tarih Tezinin

gerçekliği ortadadır.Buradaki esas sorun kültürümüz ve geçmiş tarihimizle ilgili bilgilerin

halkımıza aktarılmaması veya aktarılamamasıdır...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevgi Ve Saygılarımla

Eren Utku Dinçer

 

Eren Utku Dinçer 02/06/2019
gallery/908903
Kaynakça

1-Halaçoğlu Prof. Dr. Yusuf:Türk Tarihi üzerine çalışmalar,Türkler Cit:1 s:55,Editörler:Güzel H.C.,Prof Dr.Kemal Koca,Prof.Dr. Salim,Yeni Türkiye Yayınları,Ankara 2002

2-Dechiffrement des Inscriptions oe I'Orkhon et de I'Ienissei,Kopenhag,1894

3-Kazım Mirşan:Türük Bilge Kağan İline Bitig,Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi,Sayı 268,s:26-35,Nisan 2009,İslam Ansiklopedisi,Atatürk Maddesi s.788,Goloğlu Mahmut:Devrimler ve Tepkileri,s:265,266