Türk Tarihi'nin ana dayanak kaynakları sorunu henüz çözülebilmiş değildir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda temel olarak batılıların derlediği kaynaklar dayanak noktası olarak alınmıştır. Tarih öncesi dönemde Sibirya Steplerinden Macaristan ovalarına kadar geniş bir alana yayılan arkeolojik verilerin toplanması ve karşılaştırmalarının yapılması mevcut tarih kuramlarını alt-üst edecek nitelikte, tarihin yeni baştan yazılmasını gerektirecek zenginliktedir.

Avrasya Coğrafyası'nda, Türk tarihinin genel olarak oluştuğu kısımda üç büyük doğal duvar vardır; Tanrı dağları, Altay Dağları, Ural Dağları. Türk kültürünün tarih öncesine ait verileri bu dağlarda ve dağların kuytularındaki vadilerde gizlidir. Bugüne kadar yapılan kazı ya da yüzey çalışmalarında elde edilen verilerin hemen - hemen hepsi Rusya'daki müzelerdedir. Ne yazık ki bunların çok az bir kısmı sergilenmekte, büyük kısmı depolarda beklemektedir.

Günümüzde, sahada yer alan verilerin önemli bölümünü kaya üstü resimleri oluşturmaktadır. Kaya üstü resimler konusundaki çalışmalar da yaklaşık yüz yıllık bir zaman dilimini içermektedir. Tespit edilen üç yüz elli civarındaki alanda bulunan resimler karşılaştırılmalara imkan verecek şekilde toplu olarak yayınlanmamıştır. Tek alanı içeren çalışmalar ve yorumlar ise gerçek bir tarihi değil, yönlendirilmiş ve yönetilmiş verileri içermektedir.

Dünyadaki kaya resmi alanları içinde çok özel bir yere sahip olan ve en zengin alan olarak tanımlanan "Saymalıtaş" Dosyası Şimdi Sizlerle...

 

 

gallery/s-c4e4198959e6a498da15a8710c4a2ba79302a49f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/85276d72751523670fae6f990d921a8840f848c4-min
gallery/66153764_726795477739343_1276694372309086841_n