Ayyıldız Tarih farkıyla 16 Türk Devleti'de açıklığa kavuşuyor...

 

Her Ay 1 Devletin Yazısı Sizlerle...

 

 -Büyük Hun İmparatorluğu: MÖ 220- MS 216 (Teoman) --->21 Kasım 2018
- Batı Hun İmparatorluğu: MÖ 48-MS 216 ( Pi)--->4 Ocak 2019
- Avrupa Hun İmparatorluğu: 375-469 (Balamir)--->22 Ocak 2019
- Ak Hun İmparatorluğu: 420-552 (Aksuvar)--->21 Şubat 2019
- Göktürk Kağanlığı: 552-745 (Bumin Kağan)--->21 Mart 2019
- Avar Kağanlığı: 565-835 (I. Bayan)--->21 Nisan 2019
- Hazar Kağanlığı: 651-983 (Böri Şad)--->21 Mayıs 2019
- Uygur Kağanlığı: 745-1368 (Kutluk Bilge Kül Kağan)--->26 Haziran 2019 
- Karahanlı Devleti: 840-1212 (Bilge Kül Kadir Han--->21 Temmuz 2019
- Gazne Devleti: 962-1183 (Alp Tigin) --->21 Ağustos 2019
- Büyük Selçuklu Devleti: 1040-1157 (Tuğrul)--->21 Eylül 2019
- Harezmşahlar Devleti: 1097-1231 (Kutbeddin Muhammed)--->21 Ekim 2019
- Altın Ordu Devleti: 1236-1502 (Batu Han)--->22 Kasım 2019
- Timur İmparatorluğu: 1368-1501 (Timur)--->1 Ocak 2020
- Babür İmparatorluğu: 1526-1858 (Babür)--->22 Ocak 2020
- Osmanlı İmparatorluğu: 1299-1922 (Osman Gazi)--->21 Şubat 2020